Chủ Nhật, 27-07-2014 0:11 (GMT + 7)
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
 
Ngày/GiờGiải đấuTrận đấuChủ/KháchTài/XỉuTỉ sốKết quả
14/05/2012 - 1:0 Spain Primera
Chủ
 1-1
14/05/2012 - 1:0 Spain Primera
Khách
 0-2
14/05/2012 - 1:0 Spain Primera
Chủ
 3-0
14/05/2012 - 1:0 Spain Primera
Chủ
 1-0
14/05/2012 - 1:0 Spain Primera
Chủ
 4-1
14/05/2012 - 1:0 Spain Primera
Khách
 0-1
14/05/2012 - 1:45 Italy Serie A
Khách
 2-0
14/05/2012 - 1:45 Italy Serie A
Khách
 2-1
14/05/2012 - 1:45 Italy Serie A
Hòa
 3-1
13/05/2012 - 21:0 English Premier League
Khách
 3-1
13/05/2012 - 21:0 English Premier League
Khách
Xỉu
 2-1
13/05/2012 - 20:0 Italy Serie A
Chủ
 2-1
13/05/2012 - 3:0 Spain Primera
Chủ
 2-2
13/05/2012 - 1:0 Spain Primera
Chủ
 1-0
13/05/2012 - 1:0 German Cup
Chủ
 5-2